Ornö i-punkt
Google's English translation of this page  Google deutsche Übersetzung dieser Website  Google traduction française de ce site
Utskriftsvänlig version 

Ornö Lokaldemokrati

Ornö Bygdegård och har funnits sedan 1938 och har sedan dess verkat för att vara en samlingslokal för Ornös befolkning.

I Ornö Bygdegård anordnas också regelbundet uppskattade konstutställningar, valborgsfiranden och Iallafallmanskvällar.

Bygdegården drivs och förvaltas av ideella krafter genom Ornö bygdegårdsförening.

I Ornö Bygdegård finns bl.a. Ornö Krog, Butik o Bibliotek inhysta. Ornö Bygdegård är också platsen för de flesta av Ornös många föreningars större möten.

Livbojen Ornö är en stödförening till SSRS-stationen på Ornö. (SSRS=Sjöräddningssällskapet).

Ornöborna är en ideell förening som bildades 2002. Vid denna tidpunkt fanns redan Ornö Skärgårds Intresseförening, OSIF.

Då OSIF är medlem i SIKO har endast de bofasta medlemmarna rösträtt. Av denna anledning bildades Ornöborna; föreningen som tillåter både bofasta och fritidsboende rösträtt.

Föreningen har 2012 cirka 120 betalande medlemmar.

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga driver Ornö Museum.

Mörbyfjärdens Samfällighet & MIF
. Samfällighetsförening för boende i Mörbyfjärdens stugområde.

Ornö Fiber är en ideell förening där andra föreningar kan bli medlemmar. Enskilda personer eller företag kan inte bli medlem.

Man behöver inte vara medlem för att ansluta fastigheten till fibernätet. Syftet med Ornö Fiber är att planera, finansiera och bygga ett öppet fiberoptiskt nät i Ornö socken.

är en politisk obunden grupp som vill bevara de unika myndighetshusen och marken i Huvudskärs by hos en ägare och huvudman.

Stödföreningen Ornö Kyrka står bakom många av Ornö Kyrkas sommarkonserter.

Kontakt Ornö Lokaldemokrati
Logga in:
Anvnamn:
Lösenord: